In de zomermaanden hebben we op de maandagavond met een groot aantal mensen getennist op basis van tossen. Om ook onze leden in de winter frequent te laten tennissen en om de jeugd ook gelegenheid te geven om te tennissen buiten de lessen en wedstrijden om, gaan we deze winter iets nieuws proberen.

We willen het tennissen graag doorzetten in de wintermaanden maar dan op de zaterdagochtend. Op de onderstaande zaterdagen heeft het bestuur van Lydensee de beiden banen van 10.00 tot 12.00 uur van Stichting Tennishal gehuurd.

10, 17 en 24 oktober
7 en 21 november
5 en 19 december
2, 16 en 30 januari
20 en 27 februari
13 en 27 maart.

Om de kosten te beperken voor de vereniging is het volgende in het bestuur afgesproken: Indien je mee wilt doen voor alle genoemde zaterdagen dan zijn de kosten 40 euro voor de 14 ochtenden. Indien je maar een aantal keer wil mee tossen, dan kost dit 5 euro per ochtend. Junior-leden mogen gratis meedoen. We kunnen met maximaal 8 tegelijk spelen, indien er meer spelers zijn hoef je maximaal 7 games wachten (net als op de maandagavonden). Wachten en doen we corona proof! Gezien de huidige corona regels blijft de kantine gesloten. We gebruiken een app om je aan te melden voor het ten nissen (dit werkt goed in de zomer en we leggen meteen vast wie aanwezig is).

Indien je mee wilt doen en je 06 nummer bij mij niet bekend is, geeft dit even door dan plaats ik je in de wintertoss app. Als je mee wilt doen meldt dit even via de email (trompab@s4all.nl). De kostenvergoeding dient overgemaakt te worden op NL83RABO 3160 1111 21 t.n.v. LTC Lydensee en met omschrijving wintertennis.