De reden voor deze extra ALV zijn de ontwikkelingen rond de tennishal. De ALV 2020 had het bestuur al opdracht gegeven om contact met de Stichting Tennishal Ulrum (STU) op te nemen en te intensiveren en dat is in augustus 2021 ook begonnen. Er zijn nu een aantal bijeenkomsten geweest tussen STU en het bestuur van LTC Lydensee. Het bestuur wil U daarover graag op de hoogte brengen.

U kunt zich bij de secretaris aanmelden op k.w.louwes@gmail.com.

De ALV wordt op 16 september om 19:30 uur in de kantine gehouden. Mocht het benodigde quorum niet aanwezig zijn dan volgt om 20:00u een nieuwe vergadering