Fijne Feestdagen

Het is een bewogen jaar geweest! en iedereen heeft op zijn of haar manier wel te maken gehad met het coronavirus. Voor de 1 een beetje ver van mijn bed show, voor de ander heel tastbaar! Wat ons allemaal als tennissers heeft geraakt zijn de maatregelen die er genomen zijn om de verspreiding van het

Tennissen in de winter

In de zomermaanden hebben we op de maandagavond met een groot aantal mensen getennist op basis van tossen. Om ook onze leden in de winter frequent te laten tennissen en om de jeugd ook gelegenheid te geven om te tennissen buiten de lessen en wedstrijden om, gaan we deze winter iets nieuws proberen. We willen

100 jaar met recht een feest!

Afgelopen zaterdag 17 juni vierde LTC Lydensee onder een stralende zon haar 100 jarig jubileum. In zijn welkomswoord blikte de voorzitter Jan Knol namens het bestuur kort terug op 100 jaar LTC Lydensee. De tennisvereniging heeft bewezen zich steeds aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen van de tijd. Ook in deze tijd van meer