1. Voor losse baanhuur is de hal op verzoek geopend van 08:00 tot 23:00 zie website www.ltclydensee.nl.
 2. Speelgerechtigd zijn zij, die gedurende een bepaalde periode voor de betreffende baan/banen hebben betaald.
 3. Het gebruik van de hal voor tennistraining is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Stichting.
 4. Tegen onbevoegd gebruik van de hal worden strafmaatregelen genomen. Bij werkelijke overschrijding van de huurtijd zal achteraf een vol uurtarief worden berekend.
 5. Het gebruik van de hal, kantine, kleedruimtes en douches en toiletten geschied op eigen risico. De verhuurster (Stichting Tennishal Ulrum) is uitgesloten van enige vorm van aansprakelijkheid jegens acties van huurders.
 6. De tennishal mag slechts betreden worden met schone  profiel loze halschoenen, waarvan de zolen niet afgeven. En onder geen beding met trim- of buitenschoenen. De benodigde schoenen mogen pas in de kleedruimtes worden aangetrokken. Bij overtreding van deze regel wordt reinigingstarief van 50 euro berekend. Sportkleding is voorgeschreven.
 7. Om storingen tijdens het spel en kans op ongevallen te voorkomen is de toegang tot de hal beperkt tot spelers, trainers en eventueel scheidsrechters.
 8. Nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd en slechts bij werkelijk gevaar worden geopend.
 9. Roken is in de hal en in de overige ruimtes ten strengste verboden. Eten en andere dranken dan water nuttigen in de tennishal is niet toegestaan. Gekoelde dranken en kleine versnaperingen zijn in de kantine in de koelkast achter de bar te koop. Indien er een vrijwilliger aanwezig is, kan er ook koffie en thee worden gekocht. Afrekenen moet via een betaalapp. Bankrekeningnummer en de prijzen van de consumpties staan op de koelkast en op het prijzenbord.
 10. De spelers worden verzocht de tennishal, kantine, kleedruimtes, douches en toiletten schoon te houden.
 11. In principe vindt er geen teruggave plaats van baanhuur wegens niet gebruikte uren, evenals geen teruggave van baanhuur plaatsvindt wegens uitvallen van uren, waarvoor de Stichting niet verantwoordelijk is.
 12. De spelers zijn tegenover de Stichting verantwoordelijk voor het nakomen van de regels. Bij overtreding kunnen de verantwoordelijke spelers van verdere baanhuur worden uitgesloten, verplicht worden tot het vergoeden van de ontstaande schade en de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.