Onderhoudsregels Het dagelijks onderhoud van de gravelbanen zal grotendeels door de leden zelf dienen te gebeuren. Daarom zijn onderstaande regels van groot belang.

  • De beregeningsinstallatie sproeit automatisch! Tijdens het sproeien mag niet gespeeld worden.
  • Elk half uur of na elke set de baan slepen met het sleepnet, in een hoek van 60 gr. op de baan. Sleep in de richting zoals deze staat aangegeven op het bord aan het hek.
  • Te natte banen, bijv. na regenval: niet bespelen, niet slepen of vegen. De banen mogen weer betreden worden nadat je eigen voetafdruk niet meer te zien is.
  • De eerste weken van het seizoen zal er ook regelmatig gewalst worden.
  • Het net is ervoor om de ballen overheen te slaan, niet om er tegenaan te leunen of om er overheen te springen. De netkabel kan breken of je eigen benen.
  • Onderhoud is noodzakelijk voor een optimale conditie van de banen en is tevens een aardig gebaar tegenover de volgende spelers.
  • Tijdens het baanonderhoud (door de groundsman) is het niet geoorloofd op de betreffende baan te spelen.
  • Een slap hangend net betekent baan NIET bespelen.