• De vastgestelde speeltijdenindeling dient een ieder te kennen. De maximale speeltijd bedraagt, indien er anderen wachten, een half uur of wanneer een spel gespeeld wordt 7-games. Single-spel is, indien er anderen wachten, niet sportief!
  • De banen mogen slechts betreden worden met deugdelijke tennisschoenen, dus beslistgeen trimschoenen met uitstekende noppen of hakken.
  • Tenniskleding is voorgeschreven.
  • De opgestelde onderhoudsregels dienen door een ieder in acht te worden genomen.
  • Op de banen geen onfatsoenlijk gedrag vertonen.
  • Het gebouw en het toegangshek dienen door de laatste speler bij het verlaten van hetcomplex te worden afgesloten.
  • een half uur na zonsondergang dient het complex verlaten te zijn.
  • auto`s op de parkeerplaats laten staan, m.u.v. de beheerders van de kantine.