Om lid te worden van de club kun je je melden bij de ledenadministratie (Klaziena Louwes). Of via het online formulier. Aanmelden kan gedurende het hele jaar.

 Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Het bericht van opzegging kan het hele jaar door worden ingediend, maar in ieder geval vóór 1 januari. Gebeurt dat niet, dan blijft het lidmaatschap nog een jaar doorlopen, omdat de vereniging door de KNLTB wordt aangeslagen voor het aantal leden dat ze heeft. In februari wordt namelijk het ledenbestand aan de KNLTB doorgegeven en worden de contributies daarop afgestemd. Het lidmaatschap is te onderscheiden in 2 categorieën: 1. Juniorleden (leden, die op 1 januari van het jaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt) en 2. Seniorleden (leden, die op 1 januari van het jaar de 17-jarige leeftijd hebben bereikt). Contributie voor dit seizoen staat hier rechts vermeld.

Betaling

Voor het betalen van de contributie wordt jaarlijks in maart/april een nota toegezonden, die binnen twee weken na dagtekening dient te worden betaald. Ledenpasjes Leden van verenigingen die aangesloten zijn bij de K.N.L.T.B. ontvangen een ledenpasje. Competitie- of toernooispelers moeten deze pasjes bij de wedstrijden tonen, uiteraard voorzien van een recente pasfoto. Bij verlies van uw pasje kunt u tegen vergoeding van € 2,25 een nieuwe kopen. Introducé Een lid mag jaarlijks slechts 3 x dezelfde introducé meenemen (Dat eigen leden voorrang genieten op de banen spreekt vanzelf).

KOSTEN
seniorlid€ 90,00
juniorlid €40,00-
2e kind uit 1 gezin€35-
3e kind uit 1 gezin€30,00-
naar keuze: gezinslidmaatschap €225